O fundacji

 

F

undacja Media 3.0 jest niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego. Tworzymy narzędzia wpływające na partycypację obywatelską i zwiększające transparentność instytucji publicznych. Działamy na rzecz rozwijania w Polsce rzetelnego dziennikarstwa opartego na danych, wspierając media poprzez narzędzie internetowe oraz szkolenia i kursy. Naszą misją jest także dbanie, by świat internetu był dostępny dla każdego, dlatego nie tylko przetwarzamy dane publiczne, ale także czynimy je dostępnymi i widocznymi dla każdego obywatela. Działamy na rzecz otwierania danych publicznych zarówno w administracji rządowej jak i samorządowej. Propagujemy wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, ale i sami je tworzymy. Nasze narzędzia opierające się na open data, dziennikarstwie danych, przetwarzaniu danych publicznych czy wspierające rozwój demokracji tworzymy w oparciu o najnowsze technologie. Do tej pory stworzyliśmy kilkadziesiąt stron internetowych i aplikacji, dzięki którym zwiększyła się dostępność do informacji i danych publicznych. W 2014 roku we współpracy z amerykańską organizacją Sunlight Foundation stworzyliśmy pierwszą w Polsce i pierwszą tego typu w Europie aplikację mobilną Parlament. Prowadzimy także pierwszy w Polsce serwis związany z dziennikarstwem danych datablog.pl. Od 2018 roku prowadzimy także serwis otwartepanstwo.pl, na którym otwieramy dokumenty publikowane na dziennikach urzędowych. Z rozwijania kompetencji cyfrowych, dziennikarstwa danych czy otwierania danych szkolimy nie tylko pracowników ministerstw i samorządów lokalnych, ale i przedstawicieli NGO czy studentów oraz osoby wykluczone cyfrowe, które mają utrudnioną możliwość funkcjonowania w nowoczesnej demokracji i społeczeństwie informacyjnym.

Łukasz Żyła – prezes zarządu

Beata Matuszek – członkini zarządu

dr hab. Michał Bernaczyk

Szymon Kaliski

Wojciech Franke

 

Nasz zespół

 

Beata Matuszek
Wiktoria Nycz
Bartłomiej Biedrończyk
Kamil Mrozek
Miłosz Wójcik
Mariola Fik