To projekt, który rozpoczęliśmy w 2018 roku. Stworzyliśmy serwis otwartepanstwo.pl, który agreguje wszystkie akty prawne z dzienników urzędowych. Dzienniki urzędowe do tej pory były porozrzucane na różnych stronach ministerstw i urzędów centralnych. Dokumenty znajdujące się na samych dziennikach urzędowych, były niejednokrotnie ukryte w podstronach stron urzędów, a żeby dotrzeć do pliku pdf, należało przejść wiele ścieżek. Również żeby zapoznać się z danym dokumentem, należało najpierw plik pdf pobrać. Postanowiliśmy poprawić ten stan rzeczy. Przy budowie serwisu nawiązaliśmy partnerstwo z Fundacją Court Watch i dodatkowo zwiększyliśmy dostępność informacji o działalności sądów w Polsce. Poprzez serwis będziemy się od teraz starali prowadzić monitoring prawa stanowionego, czyli publikować informacje i fakty, pojawiające się podczas procesu legislacji. Zajmując się dziennikarstwem danych dostrzegamy wielką potrzebę opierania tekstów na źródłowych dokumentach, dlatego wszelkie nasze materiały analizują informacje pojawiające się na wczesnym etapie procesu legislacyjnego jak np. założenia projektów ustaw, ale także akty publikowane przez ministerstwa czy urzędy centralne w formie np. zarządzeń, ogłoszeń czy rozporządzeń. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Partnerzy:

 

Dofinansowanie: