Ktorzadzi.pl to aplikacja webowa tworząca polską mapę władzy. Na serwisie wykorzystujemy oficjalne bazy danych pochodzące z takich źródeł jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej, strona sejm.gov.pl. Nasze główne zbiory zasila serwis przeswietl.pl spółki Transparent Data, która udostępnia swe zasoby dla nas zupełnie non-profit. Dodatkowym źródłem są także dane gromadzone przez Fundację ePaństwo na serwisie mojepanstwo.pl. Aplikacja łączy te dane, tworząc powiązania pomiędzy osobami i organizacjami (z takich źródeł jak KRS pobieramy informacje, w jakim podmiocie dana osoba zasiada i jaka jest jej funkcja). Na serwisie wizualizowane są powiązania osób, czyli informacje, do jakich podmiotów dana osoba należy lub należała i następnie jakie inne osoby są powiązane z daną organizacją. Obecnie skupiamy się na danych wynikających z oficjalnych rejestrów jak KRS. Zamierzamy jednak w najbliższej przyszłości łączyć podmioty poprzez dodatkowe dane jak np. zawierane przez nie umowy. Oprócz automatycznego pobierania i łączenia danych, z naszymi wolontariuszami i współpracownikami poszukujemy wiarygodnych źródeł z informacjami, które mogą dokumentować powiązania pomiędzy danymi osobami. Dodatkowo w zakładce “W aparacie władzy” wyszukujemy zdjęć dokumentujących spotkania polityków i wpływowych osób oraz przedstawicieli organizacji. Na zdjęciu wyszukujemy konkretne osoby i tagujemy je.
Przejdź do narzędzia

Partnerzy


Client 1
Client 2
Client 3
Client 4