Przetwarzamy dane publiczne

Tworzymy narzędzia internetowe

Rozwijamy dziennikarstwo oparte na danych

Wspieramy we wdrażaniu nowych technologii

Edukujemy z nowych mediów i kompetencji cyfrowych

Nasze projekty

Nasze narzędzia